De 7 principes van Creative Fair Play

Als freelancer in de creatieve sector herken je ongetwijfeld deze situatie: een opdrachtgever wil jou inhuren maar wil je eigenlijk niet betalen. “Goed voor je portfolio of je prestige” of “De eerste keer is een test” zijn veelgehoorde argumenten. Ook jij wil een faire vergoeding krijgen voor je creatief werk, natuurlijk, dus zulke situaties vermijd je liever. Hoe verbeter je de relatie met je opdrachtgever?

shutterstock_673992322LoREs.jpg

Om onevenwichtige samenwerkingen aan te pakken, stampten Timothy Helmer en Valentijn Destoop van Creative Network samen met Simon Gryspeert van Flanders DC een jaar geleden Creative Fair Play uit de grond. Hun missie? De samenwerking tussen freelancers en opdrachtgevers verbeteren met een positief engagement.

 Om dat te bereiken, stelden ze in overleg met een uitgebreid netwerk aan freelancers en opdrachtgevers de volgende 7 principes op:

1. Gratis bestaat niet

Werk niet gratis en vraag niet aan creatievelingen om gratis werk te doen. Ga voor een correcte vergoeding als je kwaliteit wil.

2. Vat wedstrijden sportief op

Dat je als opdrachtgever via een wedstrijd op zoek gaat naar de beste kandidaat voor je opdracht, prima. Maar organiseer zo’n wedstrijd op een ethische manier, met heldere criteria. Beloon deelnemers ook voor het proces en niet voor het eindresultaat.

3. Regel de intellectuele eigendom

Normaal behoudt de maker de auteursrechten, tenzij je dat anders regelt. Als jij als opdrachtgever de auteursrechten wil, betaal dan royalties.

4. Goede afspraken maken goede vrienden

Noteer vooraf de afspraken over elk aspect van de opdracht voor de opdracht van start gaat. Hoe duidelijker de briefing, hoe beter het resultaat.

5. Hanteer redelijke termijnen

Hou je aan de afspraken en spreek redelijke deadlines af: voor de oplevering van je werk, maar evengoed voor de betaling.

6. Erken het werk van de maker

Niets eenvoudiger dan de maker credits te geven voor het werk. Doe het dan ook.

7. Gun elkaars vrijheid

Exclusiviteit klinkt chic, maar als freelancer hou je net van je vrijheid. Om het vertrouwen van je opdrachtgever te winnen, ga je discreet om met de info en kennis die je uitgewisseld hebt. Om te waken over bedrijfsgeheimen kan je altijd werken met een non-disclosure agreement of NDA.

shutterstock_692559100LoRes.jpg

Op de website ontdek je de 20 partnerorganisaties - netwerkorganisaties en creatieve ondernemingen - die dit charter onderschrijven en actief promoten. Ook individuele bureaus of ondernemingen kunnen met het logo op hun website aangeven dat ze de richtlijnen volgen. Het enthousiasme om de boodschap te verspreiden is groot. Toch is er nog werk aan de winkel, vinden de initiatiefnemers Timothy Helmer van Creative Network en Simon Gryspeert van Flanders DC.

Hardnekkig virus

Grafisch vormgever Timothy Helmer:

“We horen van de kant van de freelancers nog veel negatieve geluiden, verbetering is nog niet in zicht. Zelfs opdrachtgevers die ons initiatief ondersteunen durven uit de bocht te vliegen. Dat is jammer. Freelancers durven in hun eentje zelf niet naar buiten komen met wantoestanden uit schrik dat ze zo opdrachten gaan mislopen. En zo blijft het virus leven in de sector. Aan de andere kant zijn we superblij met de grote respons vanuit binnen- en buitenland, van freelancers én van opdrachtgevers.” 

“De oorzaak van het probleem zit hem volgens mij in het feit dat de waarde van creativiteit te laag wordt ingeschat in België. In de creatieve sector verkoop je een dienst - je creativiteit - maar de klanten zien enkel het product of eindresultaat en niet hoeveel tijd het kost om dat te maken. Dat respect vind je bijvoorbeeld wel terug in Nederland, waar design veel meer deel uitmaakt van de samenleving. 

Simon Gryspeert (adviseur van creatieve ondernemers bij Flanders DC):

“Creatief werk is tof, kost weinig tijd en doe je voor je plezier. Dat is zo’n beetje het beeld van de buitenwereld op creatief werk. Terwijl dat òòk werk is, natuurlijk.”

Iedereen wordt ermee geconfronteerd

Timothy: “De erkenning dat iedereen in de creatieve sector, ook de bureaus, met dezelfde problemen als jou wordt geconfronteerd is heel belangrijk. Ons initiatief wil het begrip voor creatief werk vergroten. De principes dragen we breed uit, onder andere via de partnerorganisaties, om meer mensen te bereiken.” 

Simon: “Voor creatieve freelancers ligt het moeilijk om zich ‘hard’ op te stellen bij onderhandelingen. Ons manifest is een neutrale bron waarnaar ze kunnen verwijzen. Dat helpt. Bij Flanders DC staan we ook klaar om proactief te helpen. Freelancers uit de creatieve sector mogen ons altijd contacteren met vragen, zeker ook wanneer ze geconfronteerd worden met oneerlijke praktijken. Dan bekijken we samen wat je kan doen en of wij eventueel als tussenpersoon kunnen optreden. De meest gestelde vragen gaan over omgaan met opdrachtgevers die weinig of niets willen betalen voor een opdracht en over (gebrek aan) naamsvermeldingen. Een vakbond als United Freelancers kan daarin zeker een partner zijn. Door mee onze boodschap te verspreiden, te helpen met standaardcontracten en andere financiële diensten. En vooral door zelf het goede voorbeeld te geven en te wegen op regelgeving. Want wij zien onszelf niet als een lobby-organisatie.”

Toetssteen voor samenwerking

Timothy: “Het is ons doel om van onze 7 principes de toetssteen te maken van elke creatieve samenwerking. Mijn tip aan creatieven? Neem die principes mee in je offertevoorwaarden. Maak er trouwens een gewoonte van om voor je start aan een opdracht een akkoord te krijgen op je offerte, dat kan achteraf veel betalingsissues vermijden. Nu verlopen veel samenwerkingen in blind vertrouwen, zonder dat er vooraf afspraken op papier worden gezet.”

Simon: “Ik vind het belangrijk dat we overbrengen dat het loont om in beide richtingen evenwichtig te werken. Heldere afspraken leiden tot meer tevredenheid bij beide partijen. Er valt veel te winnen als je onze principes volgt.”

United Freelancers is er om je te ondersteunen in je werk als freelancer. Ontdek hier wat wij doen voor jou en neem gerust contact op met ons via mail of telefonisch: 02 244 31 00.

Andere interessante sites:

prijsinzicht.be/

creativefairplay.com

www.flandersdc.be