De kost van een lidmaatschap loont

Werken als zelfstandige biedt veel vrijheden, maar als je niet oplet kom je toch voor verrassingen te staan.

Wat je ontvangt is geen nettobedrag. Je hebt nog BTW (eventueel), kosten, sociale bijdragen en belastingen te betalen.

Je beroepskosten en sociale bijdragen kunnen in rekening gebracht worden van je omzet en zullen het te betalen bedrag aan belastingen doen dalen, ook zal deze kost een invloed hebben op uw sociale bijdrage.

United Freelancers helpt je hierbij. Zie ons artikel “Waarom als freelancer aan de slag?”.

Via onze dienst kan je aansluiten bij het ACV, die alle werknemers verdedigt en hun arbeidsomstandigheden verbetert.

Om lid te worden bij ACV United Freelancers betaal je 17,66 euro per maand (1 juli 2019). Op jaarbasis geeft dit een bedrag van 211,92 euro.

Ja, ook je lidgeld aan de United Freelancers mag je inbrengen als beroepskosten. Hoeveel kan je inbrengen?

100 % als je voltijds werkt als zelfstandige (eenmanszaak), en als je je reële kosten berekent.

Voor een zelfstandige in bijberoep (eenmanszaak) zijn er verschillende situaties:

  • Ofwel bereken je de reële kosten, zowel voor je activiteit als werknemer als voor je activiteit in bijberoep. Dan kan je 100 % van je lidgeld in mindering brengen van je omzet.

  • Ofwel kies je voor ‘forfaitaire kosten’ voor je activiteit als werknemer en voor ‘reële kosten’ voor je bijberoep. Dan is 50 % van je lidgeld in je kosten berekenen een aanvaardbare keuze.

 

Heeft je onderneming een vennootschapsvorm dan moet je je de vraag stellen waarom ga ik mij aansluiten: om de vennootschap of de bedrijfsleider van dienst te zijn. Logischerwijze is het meer de bedrijfsleider als persoon die lid zal zijn; maar de keuze is aan u.

Bij de keuze van beiden is deze kost 100 % aftrekbaar (als fysische persoon of als vennootschap). Het is vooral belangrijk om te weten op wiens naam we de factuur moeten maken, op naam van de vennootschap of op naam van de bedrijfsleider.

Standaard maken wij het betalingsattest op naam van de fysische persoon, in het andere geval moet men ons berichten.

 

We stelden ook een algemene vraag van de beroepskosten aan de belastingdienst.

Hun antwoord:

Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Zo kan men bijvoorbeeld een computer, internetaansluiting, meubilair,… en eventuele andere kosten (kantoormateriaal, vakliteratuur,...) inbrengen ten belope van het beroepsgebruik.

Dit beroepspercentage is afhankelijk van de verhouding tussen privégebruik en beroepsmatig gebruik. Men kan zich hiervoor tot de lokale belastingcontroleur personenbelasting wenden, men dient aan de hand van de concrete situatie het te gebruiken percentage te bespreken.

Investeringen kan men echter niet in een keer inbrengen. Deze dient men af te schrijven. Deze afschrijvingstermijn is afhankelijk van de vermoedelijke gebruiksduur van die investering.

De artikels van het wetboek inkomstenbelasting 1992 met betrekking op de beroepskosten zijn art. 49 tot en met art. 66bis.

In artikel 52 wordt er een niet-limitatief overzicht gegeven.

In artikel 53 wordt er een overzicht gegeven van de kosten die uitgesloten zijn.

U kan het wetboek terugvinden op www.fisconetplus.be

 

Opgelet! Een definitief standpunt over een specifiek geval kan alleen maar worden ingenomen door de bevoegde dossierbeheerder van Fod Financiën. Neem daarvoor contact op met uw lokale dienst.

 

 

Annie Van de Velde

Juli 2019