Waarom als freelancer aan de slag?

Overweeg je om een beroepsactiviteit te starten als freelancer/consultant, en dus als zelfstandige?

 

Daar zijn veel goede redenen voor en de ene vloeit al wat meer voort uit een vrije keuze als de andere:

 

 • je wil een activiteit starten die meestal (of noodzakelijk) onder het zelfstandigenstatuut wordt uitgeoefend (journalist, kinesist, grafisch vormgever, thuisverpleegkundige, enz.), en je hebt niet echt de keuze uit een ander statuut als je dit beroep wil uitoefenen.

 • je wil reageren op een jobvoorstel dat als voorwaarde stelt om als zelfstandige te werken. Inderdaad, meer en meer gaat het in vacatures om “aanwervingen”, maar dan als zelfstandige.

 • je hebt een nieuwe activiteit in bijberoep uitgeprobeerd. Deze activiteit was best succesvol en je wil ze verder uitbouwen dan binnen de grenzen van een bijberoep.

 • na een loopbaan als werknemer/ambtenaar, verloor je je functie of moest je ze loslaten. Je krijgt het voorstel je met de opgebouwde ervaring als zelfstandig consultant ten dienste te stellen. Omgekeerd is werken als zelfstandig consultant/freelancer de snelste manier om ervaring op te doen.

 • zelfstandig aan de slag gaan geeft je meer vrijheid om je werk naar eigen inzicht te organiseren. Maar let op, dit is niet altijd het geval als je een verbintenis aangaat met een opdrachtgever en een bindende overeenkomst voor dienstverlening ondertekent (exclusiviteitsclausule, uren van verplichte aanwezigheid, enz.). Om deze vrijheid niet te verliezen, moet je de voorwaarden in je contract controleren en erover onderhandelen. Wij kunnen je helpen bij deze analyse.

 • Je beschikt over kostbare vaardigheden en kennis en denkt dat de status van freelancer je in staat zal stellen om er meer uit te halen, door voor meer klanten te werken en jezelf de kans te geven om beter te onderhandelen over de prijs van je prestaties.

  Het freelancestatuut kan voor sommige creatieve beroepen zinvoller zijn dan het werknemersstatuut. Maar wees ook hier voorzichtig: heb aandacht voor de voorwaarden die je met klanten/opdrachtgevers bent overeengekomen, met name op het gebied van intellectuele eigendom.

 • Je was werknemer maar je baas stelt je voor om geheel of gedeeltelijk als zelfstandige te werken.

  Vergelijk in dit geval beide inkomenssituaties. Een aantrekkelijke vergoeding per werkdag als zelfstandige weegt misschien niet op tegen je inkomensverlies op verlofdagen, als je afwezig of arbeidsongeschikt bent. De kosten om als zelfstandige aan de slag te kunnen (aansprakelijkheidsverzekering, werkinstrumenten, enz.) worden ook vaak onderschat.

  Het idee dat je door eenvoudigweg over te stappen van het werknemersstatuut naar het zelfstandigenstatuut veel meer zou kunnen verdienen voor dezelfde werkgeverskosten (het verschil zit in minder belastingen en minder sociale zekerheid afdragen aan de staat), is vaak misleidend. Ten eerste betalen zelfstandigen ook belastingen en sociale zekerheid (bovenop de btw), en bovendien is wat misloopt in de sociale zekerheid, vaak ook een verlies voor de werknemer (op het vlak van pensioen, bescherming in geval van faillissement, enz.).

 

Wat je redenen ook zijn om te overwegen om zelfstandige/freelancer te worden, ACV United Freelancers zal je de denkoefening helpen maken. Meer informatie vind je ook in de volgende documenten:

- Vergelijking tussen het werknemers- en het zelfstandigenstatuut

- Voorbeeld van een vergelijking tussen het inkomen van werknemers en dat van zelfstandigen

 

Neem gerust contact met ons op via 02 244 31 00, via het mailadres unitedfreelancers@acv-csc.be of via onze website www.unitedfreelancers.be.