Het overbruggingsrecht

Werken als zelfstandige houdt altijd een zeker risico in: als je start, heb je geen enkele garantie over de hoeveelheid werk, het aantal orders of klanten. Je businessplan kan anders uitdraaien dan je in gedachten had. Soms moet je de moeilijke beslissing nemen om je activiteit stop te zetten of te onderbreken. Onder bepaalde voorwaarden heeft de zelfstandige die zijn activiteit stopzet, recht op een werkloosheidsuitkering (zie artikel "Zelfstandig en werkloos"). Voor wie echter geen aanspraak maakt op deze uitkering, bestaat er nog een ander “sociaal vangnet”, namelijk het overbruggingsrecht.

Read More
Deadline voor inschrijving in het UBO-register: 30 september 2019

Er wordt een nieuwe administratieve verplichting opgelegd aan vennootschappen. Die moeten namelijk voor 30 september de UBO-verklaring ondertekenen. Zelfstandigen die als ‘natuurlijke personen’ actief zijn, hoeven niets te doen, ook niet als zij een ondernemingsnummer (KBO-nummer) hebben.

Read More